Activiteiten


Vergaderrooster Classis Fryslân 2022
Classicale vergaderingen
- dinsdag 8 februari 2022
- woensdag 18 mei 2022
- donderdag 13 oktober 2022
De vergaderingen vinden plaats in De Fontein,
Goudenregenstraat 77 te Leeuwarden, vanaf 19.30 uur.

Breed Moderamen 2021 en 2022
Vergaderingen van het Breed Moderamen vinden in de tweede helft van 2021 nog plaats op de middagen van 9 november en 16 december.
Data in 2022 zijn 20 jan. - 2 mrt. - 31 mrt. - 26 apr. - 2 juni - 6 juli - 14 sept. - 1 nov. - 15 dec.
Locatie is ook voor deze bijeenkomsten De Fontein te Leeuwarden, maar de vergaderingen zijn niet openbaar..

World Servants


Zoekt ook u een mogelijkheid om jong en oud in uw gemeente te verbinden, werkt u graag aan een gezamenlijk doel? Dan verwijzen we u graag naar het werk van World Servants .

Link 5.0 bevat het plan van samenwerking tussen World Servants en de PKN-gemeenten in Fryslân.
Link 5.0.pdf

Dorpskerken


Dorpskerkenambassadeur

Per 1 juni is Jacobine Gelderloos dorpskerkenambassadeur in Fryslân. U kunt haar vragen om mee te denken over hoe je als dorpskerk van betekenis kan zijn voor je omgeving. Ze komt graag (fysiek of digitaal) langs bij uw gemeente, ring, werkgemeenschap, classis, dorpsvergadering of een andere bijeenkomst om aan de slag te gaan met thema’s als geloofsgesprek, lichter kerk-zijn, relatie kerk en dorp en kerk en leefbaarheid. Via digitale netwerkbijeenkomsten is het mogelijk om in contact te komen met dorpskerken uit de regio en uit de rest van het land.

Jacobine Gelderloos is te bereiken via Protected email address of 06-86825403
www.dorpskerkenbeweging.nl

Lezingen en thematische kerkdiensten


Ds. Evert van der Veen verzorgt lezingen en thematische diensten.

De volgende Lezingen zijn beschikbaar en geschikt voor een gemeenteavond, of als onderdeel van het jaarprogramma van de gemeente:
♦ Mensen van voorbij. Leven met een verlies ♦ Ons bestaan: een kiertje licht tussen twee eeuwigheden duisternis ♦ Voltooid leven ♦ Praktische wijsheid met vleugje humor: Spreuken ♦ Alles behalve gelukkig? ♦ Je bent ook wat je hebt verloren ♦ Eigen-wijs rouwen ♦ Troost: niet mínder verdriet
Deze drie lezingen kunnen als driedelige cyclus ‘rond het afscheid’ worden aangeboden. Deze bijeenkomsten zijn ook toerustend voor pastorale bezoekers.

Rond afscheid, rouw, verlies, troost en voltooid leven zijn thematische erediensten mogelijk. Dit kan in de gebruikelijke vorm maar i.p.v. bijbellezingen en preek is een invulling met poëzie en muziek ook mogelijk Ook rond vele christelijke thema’s (o.a. kerkelijk jaar) zijn deze diensten met poëzie en muziek mogelijk. Een dergelijke dienst kan worden uitgevoerd i.s.m. een lokale of regionale pianist die kan improviseren n.a.v. de gedichten.

Fries-om-útens ds. Van der Veen woont in Oldemarkt en is waarnemend predikant in vacante gemeenten.
Protected email address https://sprekerevertvanderveen.nl