Activiteiten


Vergaderrooster Classis Fryslân 2021

Classicale vergaderingen
- dinsdag 9 februari 2021 (behandeling van punten vond plaats via mailwisseling);
- woensdag 19 mei 2021;
- donderdag 14 oktober 2021

De vergadering van 14 oktober vindt als vanouds plaats in De Fontein,
Goudenregenstraat 77 te Leeuwarden, vanaf 19.30 uur.
Op de agenda staan o.a.
- een optreden van J. van der Leest, die het werk van World Servants zal toelichten;
- de evaluatie beleving coronatijd: afgevaardigden en ambt;
- de verkiezing van een nieuw lid in het Breed Moderamen en de verkiezing van de Fryske afvaardiging naar de Generale Synode 2022;
- een terugblik op de bijeenkomst in de Grote Kerk te Leeuwarden op 22 september 2021;
- het Jaarverslag 2020-2021 van de classispredikant en het Jaarverslag 2020 BMCV

Classicale vergaderingen zijn openbaar, maar zolang er coronabeperkingen gelden, is aanmelding vooraf noodzakelijk (tot 24 uur tevoren, via Protected email address).

Breed Moderamen 2021
Vergaderingen van het Breed Moderamen vinden in de tweede helft van dit jaar nog plaats op de middagen van 9 november en 16 december.
Locatie is opnieuw De Fontein te Leeuwarden, maar de vergaderingen zijn niet openbaar..

Dorpskerken

Dorpskerkenambassadeur

Per 1 juni is Jacobine Gelderloos dorpskerkenambassadeur in Fryslân. U kunt haar vragen om mee te denken over hoe je als dorpskerk van betekenis kan zijn voor je omgeving. Ze komt graag (fysiek of digitaal) langs bij uw gemeente, ring, werkgemeenschap, classis, dorpsvergadering of een andere bijeenkomst om aan de slag te gaan met thema’s als geloofsgesprek, lichter kerk-zijn, relatie kerk en dorp en kerk en leefbaarheid. Via digitale netwerkbijeenkomsten is het mogelijk om in contact te komen met dorpskerken uit de regio en uit de rest van het land.

Jacobine Gelderloos is te bereiken via Protected email address of 06-86825403
www.dorpskerkenbeweging.nl

Cantatediensten Leeuwarden

Cantatediensten in de Grote of Jacobijner kerk te Leeuwarden

Inspiratiefestival Terschelling 2021

Inspiratie-Festival Terschelling
22, 23 en 24 oktober 2021

Het Inspiratie-Festival is een prachtig weekend om inspiratie op te doen voor de dagelijkse en religieuze praktijk. Met theater, vieringen in kerk en kroeg, lezingen, spirituele wandelingen over het strand en door de duinen, bibliodans en veel muziek en cultuur. Ga met de kerkenraad, ouderlingen, kerkrentmeesters of team jeugdwerk en laat je voeden met nieuwe inspiratie, ideeën en inzichten. Het festival wordt georganiseerd door alle kerken op het eiland Terschelling, de Protestantse Theologische Universiteit, de Protestantse Kerk en de Raad van Kerken.

Mathilde de Graaff, predikant op Terschelling en coördinator van het Inspiratie-Festival: ‘Wat zal het mooi zijn om elkaar weer te zien, te delen, te vieren, te zingen, te proeven te beleven. Het festival mag een GROOT LANDELIJK OECUMENISCH FEEST worden, om te vieren dat we na de Covid-pandemie weer gezamenlijk inspiratie op kunnen doen om de draad op te pakken, met geloven binnen en buiten de kerk.’

Voor programma en overige informatie, zie inspiratiefestival-terschelling.nl