Bestuur


De classis Fryslân streeft naar verbondenheid. We leren van elkaar en zijn betrokken op elkaar. Zo zijn we één kerk.

Bij de vorming van de classis Fryslân zijn in 2018 aandachtspunten voor beleid van de classis Friesland meegegeven aan het nieuwe classicaal bestuur. Deze aandachtspunten zijn verwerkt in het eerste Beleidsplan Classis Fryslân 2019-2023.

Classicale Vergadering

De Classicale Vergadering telt maximaal 30 leden. Naast de 28 afgevaardigden uit de ringen is er een afgevaardigde van de Evangelisch Lutherse Kerk. De classispredikant maakt deel van de Classicale Vergadering.

De komende vergaderingen staan gepland op:
  • Dinsdag 14 februari 2023, 19.30 uur,
  • Woensdag 7 juni 2023, 19.30 uur,
  • Donderdag 16 november, 19.30 uur
Locatie: De Oerdracht, E.A. Borgerstraat 46, 8501 NE, Joure.
Classisvergaderingen zijn openbaar.

Breed Moderamen

  • 19 januari
  • 8 maart
  • 18 april
  • 14 juni
  • 13 september
  • 31 oktober
  • 14 december
Vergaderingen van de Breed Moderamen zijn niet openbaar.

Datum (onder voorbehoud) van afscheid vertrekkende en bevestiging nieuwe classispredikant: 3 september 2023.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de classis (moderamen) bestaat uit:

ds. E. Peersmann
Preses
Protected email address
0511-420433
Kollum

H. Dijkstra-Postma
Scriba
Protected email address
Protected email address
0512-363548
Gedempte Vaart 9, 9231 AS, Surhuisterveen

ds. Riemer Praamsma
Classispredikant
Protected email address
06-58013225

Breed moderamen

Het bestuur van de classis telt zeven leden. Naast het dagelijks bestuur zijn dat:

T. de Vries
Ouderling
Stiens

J. Petter
Ouderling-kerkrentmeester
Wolvega

ds. G. Keizer
Predikant
Idskenhuizen-St. Nicolaasga-Tjerkgaast

W. de Boer
Diaken
Dokkum

Adviseurs

Adviseurs voor Classis Fryslân zijn:


ds. I. van der Pol
Voorzitter Classicaal College voor de Visitatie
Protected email address
0514-854681
Woudsend

J. de Jong
Voorzitter Classicaal College voor Beheerszaken
Protected email address
Joure

H. de Groot
Voorzitter Financiële Commissie
Tjerkwerd

Classicale Colleges

Classicaal College voor de Visitatie
Protected email address
0514-854681

Classicaal College voor Bezwaren en Geschillen
Protected email address
Classicaal College voor Behandeling Beheerszaken
Protected email address


Classicaal College voor het Opzicht
Protected email address