Beleidsplan classis Fryslân

Vrees niet, kleine kudde
Beleidsplan Classis Fryslân 2019-2023.pdf

Kleine gemeente? (Te) kleine kerkenraad? Wat nu?

U kunt voor advies altijd bij de classis terecht!
Als een kleine gemeente kwetsbaar wordt.pdf

Beroepingswerk starten?

Raadpleeg eerst de website van de PKN https://www.protestantsekerk.nl/thema/beroepingswerk/
en bezoek voor de Gids voor het Beroepingswerk https://webwinkel.pkn.nl/gids-voor-beroepingswerk/1540-0002

Zie voor de regels van de classis Fryslân het Protocol afstemming van de solvabiliteitsverklaring CCBB.pdf