Bestuur


De classis Fryslân streeft naar verbondenheid. We leren van elkaar en zijn betrokken op elkaar. Zo zijn we één kerk.

Bij de vorming van de classis Fryslân zijn in 2018 aandachtspunten voor beleid van de classis Friesland meegegeven aan het nieuwe classicaal bestuur. Deze aandachtspunten zijn verwerkt in het eerste Beleidsplan Classis Fryslân 2019-2023.

Classicale Vergadering

De Classicale Vergadering telt maximaal 30 leden. Naast de 28 afgevaardigden uit de ringen is er een afgevaardigde van de Evangelisch Lutherse Kerk. De classispredikant maakt deel van de Classicale Vergadering.

De komende vergaderingen staan gepland op:
  • Donderdag 16 november, 19.30 uur
  • Donderdag 1 februari 2024, 19.30 uur
  • Woensdag 22 mei 2024, 19.30 uur
  • Dinsdag 19 november, 19.30 uur (in Burgum)

Locatie: De Oerdracht, E.A. Borgerstraat 46, 8501 NE, Joure.
Classisvergaderingen zijn openbaar.

Breed Moderamen

  • Dinsdag 16 januari 2024, 9.30 uur
  • Woensdag 13 maart 2024, 9.30 uur
  • Donderdag 25 april 2024, 9.30 uur
  • Dinsdag 11 juni 2024, 9.30 uur
Vergaderingen van de Breed Moderamen zijn niet openbaar.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de classis (moderamen) bestaat uit:

ds. G. Keizer
Preses
Protected email address
06-82694998
Idskenhuizen-St. Nicolaasga-Tjerkgaast

H. Dijkstra-Postma
Scriba
Protected email address
Protected email address
0512-363548
Gedempte Vaart 9, 9231 AS, Surhuisterveen

ds. Riemer Praamsma
Classispredikant
Protected email address
06-58013225

Breed moderamen

Het bestuur van de classis telt zeven leden. Naast het dagelijks bestuur zijn dat:

T. de Vries
Ouderling
Stiens

Vacant
Ouderling-kerkrentmeester
-

da. N. Vlaming
Predikant
Easterein

W. de Boer
Diaken
Dokkum

Adviseurs

Adviseurs voor Classis Fryslân zijn:


ds. I. van der Pol
Voorzitter Classicaal College voor de Visitatie
Protected email address
0514-854681
Woudsend

H.A. Boersma
Voorzitter Classicaal College voor Beheerszaken
Protected email address
Foudgum

H. de Groot
Voorzitter Financiële Commissie
Tjerkwerd

Classicale Colleges

Classicaal College voor de Visitatie
Protected email address
0514-854681

Classicaal College voor Bezwaren en Geschillen
Protected email address
Classicaal College voor Behandeling Beheerszaken
Protected email address


Classicaal College voor het Opzicht
Protected email address