Hulp voor Oekraïne
2022-03-05T20:37:24+01:00

De mensen van Oekraïne zijn voortdurend in onze gedachten en onze gebeden. Velen die bidden vragen zich af wat zij voor Oekraïne en allen die daar in oorlog zijn, kunnen doen. Meer en meer komen wij in actie, onder andere via de activiteiten op onze pagina Hulp voor Oekraïne.

Meerdere acties

Naast gebedsdiensten zamelen sommigen kleding in, voedingsmiddelen en medicijnen, en zoeken manieren dit naar Oekraïne te brengen. Anderen maken plannen om vluchtelingen in huizen en gebouwen op te vangen, de meesten houden collectes om geld bij elkaar te brengen waarmee we de bevolking daar kunnen helpen. De vele gebeden die worden gedaan en de werken die daaruit voortkomen, zijn hartverwarmend, en vervullen ons met hoop.

Hoe kunnen wij helpen?

Medewerkers van de landelijke kerk die zich bezig houden met hulpverlening en ervaring hebben in de opvang van vluchtelingen, geven advies op de PKN-pagina Wat kun je doen voor Oekraïne.
Zij raden ons dringend aan om het gesprek met de burgerlijke gemeenten aan te gaan, en geven op deze site ook een stappenplan hoe u dit kunt doen. De burgerlijke gemeenten coördineren en geven aan wat nodig is, de kerken ondersteunen waar dat nodig is. Nadere vragen kunt u stellen aan Karel Jungheim, medewerker vluchtelingen bij de PKN.

Friese burgerlijke gemeenten

De Friese burgerlijke gemeenten geven aan dat zij in deze fase van de opvang zich richten op grootschalige opvang, en vooralsnog niet op particuliere opvang. Misschien kunnen zij in een volgende fase ook grote kerkelijke gebouwen voor opvang gebruiken. Kerken kunnen hun vragen stellen en hun diensten aanbieden op het centrale e-mailadres dat iedere burgerlijke gemeente heeft opengesteld, of zeer binnenkort zal openstellen. De komende tijd zal in overleg met de landelijke overheid duidelijk worden hoe bijvoorbeeld verzekering en onderwijs voor vluchtelingen geregeld zullen worden.

Belangrijke tips bij de opvang van vluchtelingen

Voor hulp bij particuliere initiatieven in de opvang verwijst de landelijke kerk naar de organisatie Takecarebnb. Op de site van deze organisatie vindt u ook 10 belangrijke tips over wat u het beste kunt doen en kunt vermijden bij eventuele particuliere opvang.

Overzicht Friese initiatieven

De Classis Fryslân zal deze website een overzicht geven van de initiatieven die binnen onze classis ontstaan. Als u een initiatief neemt, geeft u dit dan door aan de scriba van onze classis op. Geef haar in het kort de gegevens door over inhoud van de actie, organisator, contactgegevens, en indien mogelijk een webadres. Zij vermeldt dan uw initiatief op deze website. Zo kunt u in contact treden met elkaar, van elkaar leren, elkaar versterken en aanvullen.

Giro 555

Het eerst en meest nodige om Oekraïne naast bidden ook daadwerkelijk te helpen, is geld, bijvoorbeeld via Giro 555. Daarmee kunnen de samenwerkende hulporganisaties die van ons allen de meest concrete ervaring hebben in hulpverlening aan vluchtelingen en getroffen gebieden, hun werk doen.

Moge God onze gebeden, onze gaven, onze inzet en onze daden voor Oekraïne zegenen. En moge hij de leiders en de volken van Oekraïne en Rusland bewaren en behoeden in het onheil dat zij nu doormaken. En moge bovenal de vrede door ons allen gezocht en gevonden worden.

Geef vrede, Heer, geef vrede
bekeer ons felle hart
Deel ons uw liefde mede
die onze boosheid tart
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt
Maak ons een levend teken
uw vrede wint de strijd.

NLB 1010:4
Naar alle nieuwsberichten