Aanbod


Bent u op zoek naar invulling van een gemeenteavond of naar een onderwerp voor uw gespreksgroep? In deze rubriek Aanbod vindt u mogelijk een onderwerp dat u aanspreekt. Goed om vooraf te weten: wie in deze rubriek een optreden aanbiedt, is ermee akkoord gegaan dat de vergoeding voor zijn/haar bijdrage maximaal gelijk is aan die voor een preekbeurt en reiskosten. Aanbod dat voldoet aan onze voorwaarde van honorering, kan worden gestuurd naar Protected email address.


Een goed gesprek – leren van Boer zoekt Vrouw

Iedereen voert gesprekken. Elke dag. Praten is belangrijk, het is onze manier van communiceren. En toch gaat er zoveel langs elkaar heen in een gesprek. Het ene gesprek is fijner dan het andere. Aart Veldhuizen neemt je mee in de theorie van de gespreksvoering. Hoe kun je beter luisteren? Hoe kun je tot verdieping komen in een gesprek? Met elkaar bekijken we beelden van ‘Boer zoekt vrouw’. Yvon Jaspers blijkt daar op een goede manier veel gespreksvaardigheden toe te passen. Welke technieken passen bij jou?

Aart Veldhuizen
Predikant van PKN Langweer, pastoraal supervisor in eigen praktijk Uiteraart
Protected email address
www.uiteraart.nl

De wereld van dementie

Steeds meer mensen leiden aan vormen van dementie. Er wordt vaak gevraagd welke soorten dementie er zijn. Dat is best handig om te weten, maar veel belangrijker is: hoe kun je mensen met dementie het beste bijstaan? Wat kun je hen bieden en wat hebben zij jou te bieden? En wat blijft er over als communiceren met de ander via taal niet meer gaat?

Aart Veldhuizen
Predikant van PKN Langweer, pastoraal supervisor in eigen praktijk Uiteraart
Protected email address
www.uiteraart.nl

Maria, een weg tot Christus

Ds. Herman de Vries (Ternaard) heeft een boek geschreven met meditaties over Maria, de moeder van Christus. Graag vertelt hij hoe en waarom hij tot het schrijven van zijn boekje met meditaties is gekomen. Ds.de Vries probeert een bijdrage te leveren in het grote werk van de oecumene, de ontmoeting tussen mensen met een verschillende achtergrond en afkomstig uit verschillende geloofstradities. Welke betekenis heeft Maria voor kerk en gelovigen? Is er een brug te slaan tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de kerken afkomstig uit de Reformatie? En is Maria die brug? Ook zal hij het gebed tot Maria – Ave Maria – bespreken en toelichten, alsmede zijn tekst van een oecumenisch Ave Maria presenteren.

Naast een microfoon zijn er geen andere materialen ter plaatse nodig.

Herman de Vries
Predikant van PKN Ternaard
Protected email address
06-12238840

Maarten Luther, hoofdpunten uit zijn leven en werk

De naam van Maarten Luther (1483-1546) is verbonden met de Reformatie. Hij gaf de aanzet tot een nieuwe stroming in de christelijke traditie, het Protestantisme. Hoe kwam het zover, wat dreef hem en wat heeft zijn erfenis ons in de 21e eeuw nog te zeggen? Een bijdrage in woord en beeld.
Aanwezigheid van beamer en laptop is gewenst.

Eelco van der Veer
Predikant van de Protestantse Gemeente Ferwert
Protected email address

Levie leeft

De grootvader van ds. Herman F. de Vries (Ternaard), Levie de Vries, werd tijdens de holocaust vermoord in Polen. Ds. De Vries vertelt over zijn grootvader, de familie en de holocaust tijdens gastlessen op scholen en kan ook presentaties en lezingen verzorgen voor groepen belangstellenden. Het is een persoonlijk verhaal dat verwijst naar het grote verhaal van waar vooroordelen, discriminatie en antisemitisme toe kan leiden, maar ook het verhaal van leven en dood en zoeken naar vrijheid en licht voor alle mensen op aarde.
Naast een microfoon zijn er geen andere materialen ter plaatse nodig.

Herman de Vries
Predikant van PKN Ternaard
Protected email address
06-12238840

Engelen in de Bijbel

In een lezing van ca. 75 minuten lezen we verschillende Bijbelverhalen waarin engelen voorkomen. In kerkdiensten wordt maar weinig over engelen gepreekt, terwijl ze veel voorkomen in Bijbelverhalen. Al lezende zullen we ontdekken wat de betekenis van engelen is. De lezing kan zowel met als zonder beelden via een beamer gehouden worden.

Esther Pierik
Kerkelijk werker van PKN Scherpenzeel-Munnekeburen
Protected email address

Gezond ziek zijn

De leus in de samenleving is dat we gezond oud moeten worden. Maar wat is dat? Zowel in de beweging van de positieve gezondheidszorg als in de Bijbel wordt er heel anders over ziekte en dood gedacht dan in onze tijd. Hoe gezond is iemand die uit angst om ziek te worden elk half jaar een gezondheidscheck laat doen? En hoe ziek is iemand die stervende is en een weg gevonden heeft om daarmee om te gaan?

Aart Veldhuizen
Predikant van PKN Langweer, pastoraal supervisor in eigen praktijk Uiteraart
Protected email address
www.uiteraart.nl

Troosten

We willen het allemaal: elkaar troosten. Maar hoe doe je dat? Wat troost wel en wat niet? Troosten is veel meer dan iets zeggen waardoor de ander zich wat opgetild voelt. Of eigenlijk: troosten is dat juist helemaal niet. Maar wat is troosten dan wel? Aart maakt in de lezing gebruik van je eigen ervaringen en koppelt theorie en nieuwe inzichten aan de hand van een verhaal uit zijn eigen begeleidingspraktijk.

Aart Veldhuizen
Predikant van PKN Langweer, pastoraal supervisor in eigen praktijk Uiteraart
Protected email address
www.uiteraart.nl

Diverse lezingen ds. Evert van der Veen


Bijzondere erediensten
 • Rond afscheid, rouw, verlies, troost en voltooid leven, invulling met poëzie en muziek is ook mogelijk i.p.v. bijbellezingen en preek. Deze zijn dan met de poëzie verweven.
 • Rond vele christelijke thema’s (o.a. kerkelijk jaar) zijn diensten met poëzie en muziek mogelijk i.s.m. een lokale of regionale pianist die ingetogen kan improviseren n.a.v. de gedichten.

Lezingen
De volgende onderwerpen zijn beschikbaar en geschikt voor een gemeenteavond, verenigingen en als onderdeel van het jaarprogramma van de gemeente:
 • Mensen van voorbij. Leven met een verlies
  Over vormen van verlies, de weg van rouw, ervaringen van troost.
 • Ons bestaan: een kiertje licht tussen twee eeuwigheden duisternis
  Over de betrekkelijkheid van ons menselijk bestaan op aarde
 • Voltooid leven
  Over keuzen rond de grenzen van ons leven
 • Praktische wijsheid met vleugje humor: Spreuken
  Verrassend dat ook dít in de bijbel staat!
 • Alles behalve gelukkig?
  Onze zoektocht naar een zinvol leven
 • Je bent ook wat je hebt verloren
  Allerlei verliezen die we kunnen meemaken
 • Eigen-wijs rouwen
  Verdriet is een persoonlijke aangelegenheid
 • Troost: niet mínder verdriet
  Wat je (niet) goed doet en wat we daarin kunnen betekenen.

De laatste drie lezingen kunnen als driedelige cyclus ‘rond het afscheid’ worden aangeboden, bv als toerusting voor pastorale bezoekers.

ds. Evert van der Veen
Waarnemend predikant in vacaturetijd
Protected email address
06-19442906
https://sprekerevertvanderveen.nl
Evert Pieter van der Veen op LinkedIn

De Koopman en de Dominee

We leven in een woelige tijd, zowel geopolitiek als financieel. De Koopman gaat in op onderwerpen als de digitale euro, de invloed van internationale organisaties op onze wetgeving. Dit alles in relatie tot het ‘eind der tijden’. Het gaat om wakker en waakzaam te zijn, zonder enge angstbeelden over de toekomst. Onze tijd is hoopvoller dan soms gedacht. De dominee gaat in op het ‘Herstel van Israël’. De lessen uit de geschiedenis, en relatie met de huidige tijd. Het volk Israël is de ‘kanarie in de kolenmijn’ als het gaat om duiding van de tijd. Daarbij komt dat er vaak veel mening is en weinig kennis.

De lezing van de koopman (voor de pauze) en de lezing van de dominee (na de pauze) vormen een geheel en wordt afgesloten met het samen zingen van ‘Daar juicht een Toon’. Ook is er volop ruimte voor het stellen van vragen en na de lezing is ruimte voor persoonlijk gebed.

Kosten: voor ds. M.J. Koppe een reguliere preekvergoeding.
Flyers voor de lezing worden gratis aangeleverd.

Geert Benedictus
Oprichter en oud-eigenaar van Bureau Benedictus

Marius Koppe
Emeritus predikant te Dokkum
Protected email address
06-23226096

Presentatie Godly Play - bijbelverhalen voor jong en oud


Een Godly Play-bijeenkomst maakt een bijbelverhaal tot een belevenis, voor jong en oud. Ben je klaar voor een verhaal? Je voelt iets van de heilige ruimte waarin het verhaal zich afspeelt. Je aandacht wordt getrokken, je verbeelding op gang gebracht, verwondering gewekt, creativiteit aangesproken, samen delen gestimuleerd. Aldoende ontdek je waar het verhaal raakt aan je eigen ervaringen en hoe God daarin heel dichtbij komt.

In deze presentatie kun je als kerkenraad, kindernevendienst/clubleiding, schoolleiding of op een gemeenteavond kennismaken met de vertelmethode van Godly Play, waarin bijbelverhalen opnieuw gaan spreken.

ds. Tytsje Hibma
Predikant PKN Arum-Kimswert, ambassadeur Godly Play
Protected email address
06-11404591