Actueel


Pastorale brief bij de zorgen in de landbouw
2022-07-10T21:58:54+02:00

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,


Zorgen van boeren

In onze Friese samenleving, in het bijzonder bij de boeren, leven grote zorgen over de toekomst van de landbouw. In agrarische familiebedrijven is wanhoop soms dichtbij. Zullen boeren in de tijd die komt een voldoende bestaan uit hun bedrijf kunnen verwerven? Met deze zorgen gaan zij naar bed en staan daar weer mee op. Er is veel pastorale nood onder boeren. Zij vrezen dat ze hun grond en hun manier van leven kwijtraken. Lees meer...

Uit de classis - Juni 2022
2022-07-10T21:47:50+02:00

Als vanouds kwam de classicale vergadering bijeen in de Fontein te Leeuwarden en opnieuw was op de agenda ruimte vrijgemaakt voor een spreker. Voor 8 juni was een afvaardiging van Nijkleaster uitgenodigd.

Tijdes deze vergadering zijn een aantal onderwerpen besproken:
  • Aandacht voor Nijkleaster
  • Vierjaarlijks overzicht van het kerkelijk leven in de Classis Fryslân
  • Nieuwe scriba per 1 januari 2023
  • De Ringen
  • Bijdragenadvieslijst 2022
  • Gebouwen en beheer
  • Vergaderrooster 2023

U kunt van deze vergadering zowel het verslag lezen, als het vierjaarlijkse overzicht.

Symposium Workum, 21 mei 2022
2022-07-10T21:32:43+02:00

De eerste keer een bijeenkomst voor de hele classis en bijna 150 mensen aanwezig! Het symposium te Workum op 21 mei 2022 blijkt kerkenraads- en kerkleden uit heel Fryslân te hebben getrokken. Al bij de ontvangst met koffie en oranjekoeke is de sfeer geanimeerd; oude bekenden ontmoeten elkaar, nieuwelingen worden aan elkaar voorgesteld.

Voor een fotoverslag, kunt u 2022-05-21 Symposium Workum - in woord en beeld downloaden.

Exact om 10.00 uur heet dagvoorzitter Tine de Vries, lid van het Breed Moderamen en de eerst verantwoordelijke voor de organisatie, ieder welkom. Ze geeft meteen een advies: ‘Er is vandaag een fotograaf aanwezig; als u niet gefotografeerd wilt worden, ( …stilte…), wilt u dan niet voor zijn lens gaan zitten?’ De toon is gezet: ongedwongen samenzijn, samen verantwoordelijk voor het slagen van de dag. Lees meer...

Pinksterboodschap 2022
2022-06-04T23:39:17+02:00

De afgelopen weken heeft een groot aantal medegelovigen mij bezield. Om te beginnen twee weken geleden op de zaterdag toen wij als classis gastvrij zijn ontvangen in de Protestantse Gemeente van Workum.

Honderddertig leden van Friese gemeenten en kerkenraden ontmoetten elkaar, bemoedigden en inspireerden elkaar. In wat tijdens het programma gezegd en gehoord werd, maar minstens zoveel in de wandelgangen, onder de koffie en tijdens de maaltijd. Ik ademde op van de geest van vreugde en hartelijkheid.

De weken daarna was ik te gast in twee kleine gemeenten. Niet de zorg over de kwetsbaarheid en de vrees voor de toekomst stempelde de geest van onze ontmoeting, maar de nieuwe wegen die men had gevonden.

Eén gemeente vertelde trots hoe zij een dominee van een naburig dorp bereid had gevonden voor een aantal uren ook herder in hun gemeente te worden. En hoe de ouderlingen en diakenen die lang, heel lang, de gemeente op hun schouders gedragen hadden, jonge opvolgers gevonden hebben om de vlam van hen over te nemen.

In de andere gemeente mocht ik vijf nieuwe, deels jonge ambtsdragers bevestigen. En afscheid nemen van drie anderen die trouw jaar in jaar uit het ambt in deze kleine gemeente hebben gedragen, en de Godslamp brandend gehouden. Het was een inspirerende dienst.

Het zijn vaak mijn medegelovigen die mij bezielen. Waar zij zich in het hart laten kijken, innerlijk vertrouwen delen, God ervaren, inzet tonen, trouw zijn, bewogen worden door nood en onrecht, creatief blijken. Een geest ademen van volharding, geloof, hoop en liefde vinden, in vroeger en nu.

Met hun bezieling, en die van allen in onze classis, leef ik toe naar het Pinksterfeest. Zie ik uit naar de Geest van God die, tot onze verrassing en verwondering, ons zal overkomen, juist op de momenten dat wij het niet verwachten.

Kom, Geest van God,
maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt.

Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk 333

Ik wens u een gezegend Pinksterfeest.

Wim Beekman,
Classisdominee Fryslân

Hulp voor Oekraïne
2022-03-05T20:37:24+01:00

De mensen van Oekraïne zijn voortdurend in onze gedachten en onze gebeden. Velen die bidden vragen zich af wat zij voor Oekraïne en allen die daar in oorlog zijn, kunnen doen. Meer en meer komen wij in actie, onder andere via de activiteiten op onze pagina Hulp voor Oekraïne. Lees meer...

Als ambtsdragers gaan ontbreken ...
2022-02-22T20:20:07+01:00

Niet alleen in kleine gemeenten, ook in grotere blijkt het steeds moeilijker om nieuwe ambtsdragers te vinden. In de Classicale Vergadering van maart 2022 komt daarin de notitie Als ambtsdragers gaan ontbreken aan de orde. Wordt de tekst aangenomen, dan is ook deze notitie een uitgangspunt voor beleid in Fryslân.

De kleine gemeente wordt een probleem?
2022-02-22T20:19:06+01:00

In een aantal PKN-gemeenten in Fryslân wordt met pijn in het hart geconstateerd dat de gemeente wel heel erg klein wordt. Met zorg gaat men de toekomst in. Classispredikant ds. Wim Beekman stelde een notitie op, die eind 2021 door de Classicale Vergadering werd geaccepteerd: Als een kleine gemeente kwetsbaar wordt.

Jaarverslag 2020-2021
2021-12-06T16:39:34+01:00

Dominee Wim Beekman is trots op de wijze waarop de PKN kerken in Friesland zich aan de coronamaatregelen gehouden hebben. Adviezen van synode en classis zijn vrijwel overal opgevolgd. Beekman: ‘De nieuwsbrieven van de classis gaven rust’. Kerkenraden voelden deze brieven als steun in de rug om de besluiten te nemen die nodig waren, zo is te lezen in Classisdominee op afstand. Beekmans waardering gaat uit naar predikanten, kerkelijk werkers, andere kerkenraadsleden en vrijwilligers die in moeilijke omstandigheden het kerkelijk leven gaande en staande hebben gehouden en met name de vieringen online hebben verzorgd.