Vensters op gemeenten


Sinds juni 2023 kent deze website van de Classis Fryslân een rubriek Venster op een gemeente. Elke twee maanden nodigt de redactie drie gemeenten uit een venster te openen dat uitzicht biedt op hun kerkelijk landschap. Bent u nog niet uitgenodigd, maar wilt u uw gemeente graag onder onze aandacht brengen? Neem dan eerst contact op met de redactie.

PKN Drogeham

De protestantse gemeente Drogeham is ontstaan in 2010 door de fusie van de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk in Drogeham. De gemeente heeft twee kerkgebouwen: de Walburga-Tsjerke en de Jacob-Tsjerke. De meeste diensten worden in de Jacob-Tsjerke gehouden. In de zomervakantie, bid- en dankdag, oud en nieuw zijn de diensten in de middeleeuwse Walburga-Tsjerke.De Walburga-Tsjerke is begin 13 eeuw gebouwd in romaanse stijl. De kerk had een halfrond gesloten koor en smalle rondboogvensters. Waarschijnlijk is de kerk in het begin van de 14e eeuw verbouw in romano-gotische stijl.


De Jacob-Tsjerke heeft na meerdere verbouwingen in 1981 zijn huidige vorm gekregen. Op de voorgevel van de kerk bevindt zich een mozaîek van de heer J.F. van der Bij te Leeuwarden. Het stelt een ladder voor met twee engelen en aan de voet daarvan de slapende aartsvader Jacob, die op deze plaats, die hij Bethel noemde, de weg naar God terugvond. Zoals dit Bethel, dat Huis van God betekent, hoopt de kerk een waar Huis Gods te zijn. Vanwege dit mozaïek heeft de kerk na de fusie de naam Jacob-Tsjerke gekregen.
De protestantse gemeente Drogeham heeft 656 leden. Sinds september 2022 is ds. Johan van der Sleen predikant, na een periode van vacant zijn. We zoeken de banden onderling weer aan te halen, nadat corona veel ontmoetingsmomenten heeft verbroken. De diensten worden uitgezonden door Kerkdienstgemist. Deze worden door veel mensen bekeken.

In 2023 kon er na jaren ook weer een musical worden uitgevoerd, de musical Jacob. Voor corona werd er iedere drie jaar een musical gehouden. Deze musicals zijn altijd weer een groot succes. Het zorgt ook voor binding over kerkmuren heen, want ook uit de andere gemeenten in Drogeham doet men mee.

Protestantse Gemeente Sint Annaparochie

Vleugeldienst

Er klinkt vrolijk geroezemoes in de Bining. Zoals dat wel vaker klinkt na de mijmering in een vleugeldienst. Het is dan tijd voor een bakje koffie en het actieve moment. De aanwezige gemeenteleden zijn vanmorgen benoemd tot onbezoldigd adviseur van de kerkenraad op het gebied van duurzaamheid. En van hen wordt verwacht dat ze een advies formuleren waardoor de kerk duurzamer wordt op bijvoorbeeld het gebied van energie, recyclen, water en leefstijl. Die duurzaamheid was ook waar de mijmering van deze ochtend op uitliep. Vleugeldiensten hebben als basis “gevleugelde woorden” uit de Bijbel. Woorden die – vooral dankzij de Statenbijbel – in de dagelijkse taal terecht zijn gekomen. Deze keer ging het om “dat rode, dat rode daar”. Kun je dat ook niet vergelijken met hoe onze consumptiedrift gevolgen heeft? Dat we Gods zegen verliezen, als we niet leven zoals Hij dat graag wil?


Als na een kwartiertje de koffiekopjes leeg zijn, blijkt dat er bij toch wel elke tafel een aantal adviezen zijn geformuleerd. En nogal eens wordt genoemd dat hoe we als kerk duurzaam kunnen zijn, dat we dat vooral ook thuis moet doen. Dan helpt het nog meer! Daarna wordt de dienst weer vervolgd.

De vleugeldienst is een van de “soorten” diensten die je in St.-Annaparochie kunt tegenkomen. De voorlopers ervan zijn ontstaan in een vacante periode, om de gaten in het preekrooster op te vullen. Maar ook om de gemeente meer te betrekken bij en mee te laten doen in de dienst. Want aan de uitvoering van elke vleugeldienst doet een gemeentelid mee.

De gemeente

Ontstaan in 2005 uit hervormd en gereformeerd St. Anne, als eerste PKN-gemeente in Friesland. Je kunt het nog zien aan het logo waarin twee kerken staan: de Van Harenskerk (nu bezit van de Stichting Alde Fryske Tsjerken en een zeer bezienswaardig monument) en de Gideonkerk. In die laatste kerk worden nu de meeste erediensten gehouden. Soms zijn die in de Van Harenskerk en soms in de Bining, zoals de vleugeldiensten.