Vensters op gemeenten


Sinds juni 2023 kent deze website van de Classis Fryslân een rubriek Venster op een gemeente. Elke twee maanden nodigt de redactie drie gemeenten uit een venster te openen dat uitzicht biedt op hun kerkelijk landschap. Bent u nog niet uitgenodigd, maar wilt u uw gemeente graag onder onze aandacht brengen? Neem dan eerst contact op met de redactie.

Protestantse Gemeente Broeksterwâld-De Falom

ls gemeente zijn we bijna vier jaar vacant. We zijn wel vaker vacant geweest, en redden dat ook altijd wel. Voor ons was vacant raken niet heel spannend, en geen acute stress. We proberen met de bezetting in de kerkenraad taken zo goed mogelijk op te pakken, in afwachting van een nieuwe herder. Intussen waren er ook gesprekken gestart met onze buurgemeente om gezamenlijk te beroepen. Dit bleken en blijken waardevolle en warme contacten, en in ons geloof staan wij dicht bij elkaar. Een gezamenlijk beroepingstraject werd opgestart. Helaas is het tot nog toe niet gelukt een nieuwe predikant aan ons te verbinden. Na een tijdelijke rustpauze hopen we in de loop van dit jaar dat traject weer opnieuw op te starten.

Waren we eerder ongeveer 2 jaar vacant, een langere periode deed ons voelen en inzien dat we met harde kern en zeker ook met de groep daar om heen, weer moesten bouwen/opbouwen in geloof en in samenzijn. Dat besef leidde er toe dat een groep van 5 kerkenraadsleden in no-time een programma had ontwikkeld, met praktische en geestelijke hulp van Arnold Wienen, onder de noemer Samen.
We begonnen met een avond voor juist die gemeenteleden die we nauwelijks meer in de kerk zagen. Via gesprekken konden zij aangeven wat voor hen de waarde van de kerk is, konden wij hen vertellen dat we ze missen in de kerk! Of soms waarom ze wel in God, maar niet (meer) in de kerk geloven. We vervolgden de serie met een avond over Samen Jong: hoe betrek je de jongeren, hoe maak je de mix van jong en oud in kerk en activiteiten en in geloofsbeleving. Er volgenden wandelingen, samen ontbijten op Paaszondag (mede georganiseerd door “onze” World Servantsgroep), het spontaan ontstaan van een zanggroepje.

Inderdaad, allemaal “gewone” dingen. Het blijkt dat we behoefte hebben aan “gewone” dingen, en dat we juist in het samen doen en vieren van die dingen ons één mogen voelen of mogen groeien in ons geloof in God. Gewoon samen geloven dus…

Protestantse Gemeente Drachten


Sinds ruim een half jaar wonen wij, Sijbrand en Marjanne Alblas, in Drachten. Sijbrand is predikant geworden van de Protestantse Gemeente Drachten en Marjanne is betrokken bij de Groene Kerk.

Ds. Sijbrand Alblas: De gemeente hier is volop in ontwikkeling. Het kost steeds meer moeite om de vertrouwde en waardevolle tradities van kerkzijn vol te houden. De groep die hier de schouders onder zet wordt steeds ouder. Tegelijkertijd zoeken jongeren naar nieuwe vormen die aansluiten bij deze tijd. Soms schuurt dat even. Maar het valt me vooral op dat er veel begrip is voor elkaar. Er is daardoor ruimte om het net eens aan de andere kant uit te slaan. Om het anders te proberen. Zo hadden we laatst een kerkdienst waarin jongeren verschillende workshops gaven. Er was dans, een lezing, zang, kunst en zelfs een escaperoom. Voor mij hoort dat ook bij kerk-zijn. Je zoekt niet alleen naar wat vertrouwd voelt voor jezelf, maar je ontdekt samen hoe we in onze tijd gemeente van Christus kunnen zijn.
Marjanne Alblas-Van der Heiden: Sinds kort mag ik een steentje bijdragen aan deze initiatiefgroep. Een inspirerende plek waar creativiteit, geloof & duurzaamheid samen komen. Als gemeente willen we zelf duurzamer worden. Zo is de kerkagenda van onze koster gekoppeld aan de verwarming. De kachel slaat alleen nog aan als de zaal echt gebruikt wordt. Hierdoor stoken we nu meer dan de helft minder. Ook willen we als kerk graag een plek zijn waar mensen op duurzame ideeën komen. Afgelopen half jaar deden we dat o.a. door op de Nationale Opschoondag zwerfafval te prikken rond de kerkgebouwen. En naar aanleiding van ‘De Week van de Groene Tuin’ schreven we een knutselwedstrijd uit voor kinderen om van afvalmaterialen een tuintje te maken. Zo krijgen we de gemeente in beweging.