Classis Fryslân


De Classis Fryslân is de koepelorganisatie voor alle Friese kerkelijke gemeenten die aan de Protestantse Kerk Nederland verbonden zijn. Gemeente zijn kun je niet in je eentje. In de Classis Fryslân ontmoeten de Friese Protestantse Gemeenten elkaar en zorgen zij voor elkaar.

Actueel


Pastorale brief bij de zorgen in de landbouw

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,<br /><br /><br /><h4>Zorgen van boeren</h4>In onze Friese samenleving, in het bijzonder bij de boeren, leven grote zorgen over de toekomst van de landbouw. In agrarische familiebedrijven is wanhoop soms dichtbij. Zullen boeren in de tijd die komt een voldoende bestaan uit hun bedrijf kunnen verwerven? Met deze zorgen gaan zij naar bed en staan daar weer mee op. Er is veel pastorale nood onder boeren. Zij vrezen dat ze hun grond en hun manier van leven kwijtraken.

Uit de classis - Juni 2022

Als vanouds kwam de classicale vergadering bijeen in de Fontein te Leeuwarden en opnieuw was op de agenda ruimte vrijgemaakt voor een spreker. Voor 8 juni was een afvaardiging van Nijkleaster uitgenodigd.<br /><br />Tijdes deze vergadering zijn een aantal onderwerpen besproken:<br /><ul class='ubb-list'><li>Aandacht voor Nijkleaster</li><li>Vierjaarlijks overzicht van het kerkelijk leven in de Classis Fryslân</li><li>Nieuwe scriba per 1 januari 2023</li><li>De Ringen</li><li>Bijdragenadvieslijst 2022</li><li>Gebouwen en beheer</li><li>Vergaderrooster 2023</li></ul><br />U kunt van deze vergadering zowel <span class='fa fa-file-pdf-o'></span> <a href='__api__/files/62cb2cbddaa10b117100000f/download' class='ubb-url'><span class='fa fa-fil'></span> het verslag</a> lezen, als het <span class='fa fa-file-pdf-o'></span> <a href='__api__/files/62cb2cdadaa10b1171000010/download' class='ubb-url'>vierjaarlijkse overzicht</a>.

Symposium Workum, 21 mei 2022

De eerste keer een bijeenkomst voor de hele classis en bijna 150 mensen aanwezig! Het symposium te Workum op 21 mei 2022 blijkt kerkenraads- en kerkleden uit heel Fryslân te hebben getrokken. Al bij de ontvangst met koffie en oranjekoeke is de sfeer geanimeerd; oude bekenden ontmoeten elkaar, nieuwelingen worden aan elkaar voorgesteld.<br /><br />Voor een fotoverslag, kunt u <a href='__api__/files/62cb2937daa10b1171000005/download' class='ubb-url'>2022-05-21 Symposium Workum - in woord en beeld</a> downloaden.<br /><br />Exact om 10.00 uur heet dagvoorzitter Tine de Vries, lid van het Breed Moderamen en de eerst verantwoordelijke voor de organisatie, ieder welkom. Ze geeft meteen een advies: ‘Er is vandaag een fotograaf aanwezig; als u niet gefotografeerd wilt worden, ( …stilte…), wilt u dan niet voor zijn lens gaan zitten?’ De toon is gezet: ongedwongen samenzijn, samen verantwoordelijk voor het slagen van de dag.

Meer over Classis Fryslân


Advies

De Classis Fryslân geeft Friese Protestantse gemeenten gevraagd en ongevraagd advies over diverse thema's die spelen bij samen kerk zijn.

Gemeenten

De gemeenten binnen Classis Fryslân zijn verdeeld over 10 ringen.

Bestuur

Het dagelijkse bestuur bestaat uit:
  • ds. W. Beekman (classispredikant)
  • J. Brinkman (scriba)
  • ds. E. Peersmann (preses)