Classis Fryslân


Gemeente zijn kun je niet in je eentje. In de Classis Fryslân zijn de Friese Protestantse Gemeenten met elkaar verbonden, ontmoeten zij elkaar en zorgen zij voor elkaar.

Actueel


Verslag classisvergadering van 13 oktober 2022

Op donderdag 13 oktober 2022 werd een classicale bijeenkomst van de Protestantse Classis Fryslân gehouden in De Fontein te Leeuwarden. Het verslag daarvan is hieronder integraal te lezen.<br /><br /><em>De eerstvolgende classisvergadering is op 14 februari 2023 in De Oerdracht te Joure.</em><br /><br /><h4>Bepleit in de classis: digitaal platform KERX</h4>Ook op 13 oktober 2022 was op de agenda van de classicale vergadering ruimte vrijgemaakt voor een spreker. Deze keer verschenen de hoofdredacteur en enkele bestuursleden van het kerkblad Geandewei. Het blad is een uitgave van de In de classisvergadering wilden de drie heren graag hun nieuwste plan lanceren: een digitaal platform opzetten waar alle christelijke organisaties in Fryslân hun nieuws en activiteiten kunnen (ver)melden.

Classicaal appel noodhulp

Hierbij doet het breed moderamen van onze Classis Fryslân, in navolging van de Generale Synode, een dringend beroep op uw gemeente. De noodhulpopvang van asielaanvragers bij o.a. het aanmeldcentrum in Ter Apel is vastgelopen. Dagelijks krijgen wij de moeilijke omstandigheden, het verdriet en de wanhoop van ‘de vreemdelingen voor de poort’ onder ogen. Wij hopen dat uw gemeente nu wil helpen waar geen andere helper is.

Cursusdag voor organisten

In 2014 en 2016 organiseerde de Friese Beraadgroep voor Liturgie en Kerkmuziek van de Protestantse Kerk studiedagen voor organisten over het nieuwe liedboek. Op 1 zaterdag oktober biedt de Beraadgroep opnieuw een studiedag aan voor kerkmusici in Nieuw Perspectief te Hurdegaryp (Swagermanstraat 42). <br /><br />De volgende onderwerpen komen aan bod: <br /><ul class='ubb-list'><li>begeleiden van niet-coupletgebonden muziekvormen door kenner van de rooms-katholieke traditie Mark Heerink, </li><li>begeleiden van liederen uit de Anglicaanse traditie door Jelle Rollema, </li><li>verkennen van het aanbod van eenvoudig in te studeren, maar smaakvolle orgelmuziek om te spelen tijdens de vrije momenten in de kerkdienst door Auke de Boer.</li></ul>En niet onbelangrijk: het delen van ervaringen en ontmoeten met collega-organisten! <br /><br />Voor meer informatie: <a href='__api__/files/63111e48daa10b7091000006/download' class='ubb-url'>Cursusdag voor organisten</a>.

Meer over Classis Fryslân


Advies

De Classis Fryslân geeft Friese Protestantse gemeenten gevraagd en ongevraagd advies over diverse thema's die spelen bij samen kerk zijn.

Gemeenten

De gemeenten binnen Classis Fryslân zijn verdeeld over 10 ringen.

Bestuur

Het dagelijkse bestuur bestaat uit:
  • ds. Wim Beekman (classispredikant)
  • Janny Brinkman (scriba)
  • ds. Ellen Peersmann(preses)