Advies

Zijn er geen nieuwe ambtsdragers te vinden? Wordt de kerkenraad te klein? De Classis Fryslân geeft Friese Protestantse gemeenten gevraagd en ongevraagd advies over diverse thema's die spelen bij samen kerk zijn.

Zo kunt u onze notities lezen:
Als ambtsdragers gaan ontbreken
Als een kleine gemeente kwetsbaar wordt
Nu jongeren ons ontbreken

Beroepingswerk

Wanneer in uw gemeente een vacature ontstaat voor een nieuwe predikant, dan kunt u een aantal bronnen raadplegen. Als Classis Fryslân hebben we het Protocol afstemming van de solvabiliteitsverklaring CCBB opgesteld. Daarnaast biedt de Protestantse Kerk Nederland via haar zoekmachine vele waardevolle artikelen in kader van thema Gids voor het beroepingswerk.

Advies gewenst voor collecterooster?

In juni 2022 ontvingen alle kerkenraden via hun scriba de nieuwe Bijdragenadvies Friesland 2022.

Veilig kerk zijn?

Schending van integriteit komt helaas ook in de kerk voor. En dan hoeven we niet eens direct te denken aan (seksueel) misbruik; integriteitsschending kan breder zijn. Grensoverschrijdend gedrag, dan wel misbruik van macht en vertrouwen kunnen in vele gedaanten en gradaties voorkomen.

De landelijke kerk heeft een centraal meldpunt Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties (SMPR). De synode vraagt alle gemeenten en organen om een klacht betreffende SMPR daar te melden.

In onze Classis Fryslân is er geen aparte classicale vertrouwenspersoon. Misschien is uw klacht een onderwerp voor het CCO. Zo niet, dan kunt ook contact opnemen met het SMPR.

De coördinator van het meldpunt SMPR is Barbara van Nieuw-Amerongen.Zij kan en wil u eventueel verder informeren. Barbara van Nieuw-Amerongen is bereikbaar op:
  • maandag van 12.00 – 16.30 uur
  • woensdag van 8.30 – 15.30 uur
  • vrijdag van 8.30 – 11.00 uur

Buiten deze tijden kunt u een voicemail-bericht inspreken of een e-mailbericht sturen. U wordt dan zo snel mogelijk - uiterlijk tijdens eerstvolgend bovengenoemd tijdvak – teruggebeld of gemaild. Een luisterend oor nodig? Bel 030-3038590 of neem contact op via Protected email address.

Dorpskerkenambassadeur

Per 1 juni is Jacobine Gelderloos dorpskerkenambassadeur in Fryslân. U kunt haar vragen om mee te denken over hoe je als dorpskerk van betekenis kan zijn voor je omgeving. Ze komt graag (fysiek of digitaal) langs bij uw gemeente, ring, werkgemeenschap, classis, dorpsvergadering of een andere bijeenkomst om aan de slag te gaan met thema’s als geloofsgesprek, lichter kerk-zijn, relatie kerk en dorp en kerk en leefbaarheid. Via digitale netwerkbijeenkomsten is het mogelijk om in contact te komen met dorpskerken uit de regio en uit de rest van het land.

Jacobine Gelderloos
Protected email address
06-86825403
www.dorpskerkenbeweging.nl

World Servants

Zoekt ook u een mogelijkheid om jong en oud in uw gemeente te verbinden, werkt u graag aan een gezamenlijk doel? Dan verwijzen we u graag naar het werk van World Servants. Hun Project Link 5.0 bevat het plan van samenwerking tussen World Servants en de PKN-gemeenten in Fryslân.

Informatie PKN

De website van de PKN vindt veel informatie. Het laatste nieuws vindt u op https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/. Vraagt u zich af wat de kerkorde eigenlijk voorschrijft? De meest recente aanpassingen zijn verwerkt in Kerkorde en ordinanties 2022.