Uit de classis - Juni 2022
2022-07-10T21:47:50+02:00

Als vanouds kwam de classicale vergadering bijeen in de Fontein te Leeuwarden en opnieuw was op de agenda ruimte vrijgemaakt voor een spreker. Voor 8 juni was een afvaardiging van Nijkleaster uitgenodigd.

Tijdes deze vergadering zijn een aantal onderwerpen besproken:
  • Aandacht voor Nijkleaster
  • Vierjaarlijks overzicht van het kerkelijk leven in de Classis Fryslân
  • Nieuwe scriba per 1 januari 2023
  • De Ringen
  • Bijdragenadvieslijst 2022
  • Gebouwen en beheer
  • Vergaderrooster 2023

U kunt van deze vergadering zowel het verslag lezen, als het vierjaarlijkse overzicht.

Naar alle nieuwsberichten