Slimmer omgaan met energie en komend jaar besparen!
2023-02-07T21:49:25+01:00

We leven in een bijzondere tijd, diverse crises inflatie en hoge prijzen voor energie. Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met klimatologische veranderingen. Om geld te besparen en een steentje bij te dragen aan een betere en schonere wereld is het belangrijker dan ooit om slim en spaarzaam om te gaan met fossiele energiebronnen. KlimOp staat voor het Klimaat OntzorgingsProgramma, dat de provincie Fryslân - met hulp van het Rijk - heeft opgezet. Eigenaren van Religieuze- en Levensbeschouwelijke instellingen komen in aanmerking voor een kosteloos maatwerk verduurzamingsadvies (tot maximaal tien gebouwen in eigendom). Daarin wordt niet alleen aandacht besteed aan energiebesparende maatregelen, maar ook aan bewustwording, gedragsverandering en energie coaching.
Het gaat hierbij om zowel monumentale als niet-monumentale religieuze en levensbeschouwelijke instellingen.

Voorwaarden voor een aanvraag

  • U bent eigenaar van minder dan 10 kerken én
  • In het gebouw moet nog ‘gekerkt’ worden (ook al is het af en toe).

Hoe werkt het?

Een door KlimOp gecontracteerde duurzaamheidsadviseur loopt samen met u door het gebouw en besteedt aandacht aan de zaken, die het energieverbruik kunnen verminderen. Denk daarbij aan isolatie, zonnepanelen, verlichting, maar ook kleinere maatregelen zoals tips voor het zuiniger afstellen van de cv-installatie.

Alle bevindingen van deze energiescan worden verwerkt in een bondige rapportage. Hierin staan de slimste quick-win maatregelen en een globaal overzicht van interessante maatregelen met focus op maatregelen met een terugverdientijd tussen de 1 tot 5 jaar.

De adviseur kan de rapportage toelichten en biedt de gelegenheid om vragen te stellen. In veel gevallen bevat de rapportage ook een aantal maatregelen die u direct zelf kunt toepassen. Denk daarbij aan het dichten van kieren en naden, het bijvullen van de cv-ketel en het isoleren van verwarmingsbuiten en appendages. Zie voor meer informatie over de energiescan onze website.

Meer weten? Hier vind u meer informatie Energiescan (pakket 4)

Kennis is het enige dat je kunt vermenigvuldigen door het te delen. De provincie Fryslân organiseert vanaf 2023 regelmatig bijeenkomsten, fysiek en online waarin we kerken die een energiescan hebben laten uitvoeren van harte uitnodigen om met elkaar in gesprek te gaan. Enerzijds om tips, kennis en ervaringen uit te wisselen, anderzijds ook om elkaar te inspireren en te motiveren om zoveel mogelijk energie te besparen. De bijeenkomst wordt geleid door iemand van de provincie Fryslân. Er is ook gelegenheid om samen te kijken of verdere ondersteuning vanuit KlimOp gewenst is, bijvoorbeeld hulp bij het opvragen van offertes.

Voordelen

  • Stapsgewijs verduurzamen waar mogelijk binnen bestaande begroting
  • Financiering maatregelen vanuit energiebesparing
  • Lagere exploitatielasten
  • Verbetering comfort en binnenklimaat

Vragen?

Heeft u vragen, neem dan contact op met het Klantcontactcentrum van de provincie Fryslân. Telefoonnummer: 058-2925925, e-mailadres: UBB error: invalid email address provincie@fryslan.frl

Meedoen?

Aanmelden kan tot 1 maart 2023 via: Fryslan - KlimOp - Energiescan aanvragen. Er is beperkt budget beschikbaar, aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

U kunt zelf kiezen door welke gecontracteerde adviseur u geholpen wilt worden. We zien uw aanvraag graag tegemoet!

Let op: voor elke kerk moet een eigen aanvraagformulier worden ingevuld, dus niet meerdere kerken op één formulier!
Naar alle nieuwsberichten