Notitie: Nu jongeren ons ontbreken
2023-03-08T11:20:34+01:00

Bij mijn bezoeken als classisdominee aan de kerkenraden en voorgangers van onze Friese Protestantse Gemeenten is het nooit de vraag óf het toenemend ontbreken van 50-minners in het gemeenteleven ter sprake komt, maar wannéer deze grootste zorg van onze Friese gemeenten op tafel komt. ‘Nu jongeren ons ontbreken’ is een veelbesproken onderwerp bij mijn kerkenraadsbezoeken, misschien wel het meestbesproken onderwerp.

U kunt de volledige notitie downloaden via: Nu jongeren ons ontbreken.pdf
Naar alle nieuwsberichten