Themamiddag beroepingswerk
2023-08-29T14:29:22+02:00

Er zijn signalen dat het beroepingswerk in de Protestantse Kerk in Nederland in toenemende mate moeizamer verloopt. Met name in regio’s als het Noorden en Zuiden. Dit was voor het Mobiliteitsbureau van de PKN en de classes Fryslân, Groningen-Drenthe en Overijssel-Flevoland aanleiding om bij wijze van experiment op 26 september 2023 in Hoogeveen een Themamiddag beroepingswerk te organiseren. We tonen hier een fotoimpressie van de presentatie van een aantal Fryske gemeenten.

Naar alle nieuwsberichten