Presentatie onderzoek Vooruitzien
2023-10-13T19:37:13+02:00

De stichting Kerken en mensen met een verstandelijke beperking Friesland (KMVH-Friesland) zet zich in voor de verbinding tussen kerken en mensen met een verstandelijke beperking. Veel van de contacten tussen kerken en mensen met een beperking worden gedaan door pastores en vrijwilligers. Het leek de KMVH een goede zaak om onderzoek te verrichten naar de betrokkenheid van kerken en mensen met een beperking in Friesland.

Daarom heeft Dr. André Mulder (PTHU) een onderzoek verricht. Zijn onderzoeksopdracht was: Hoe evalueren vrijwilligers en predikanten/voorgangers de huidige relatie tussen geloofsgemeenschappen en mensen met een verstandelijke beperking met het oog op de toekomst?

De KMVH heeft dit onderzoek gesubsidieerd. Graag zouden dr. André Mulder en het bestuur van de KMVH dit onderzoek
willen presenteren. Dit zal gebeuren op D.V. 8 november 2023, om 20:00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in de parochiezaal van de Rooms Katholieke kerk van de Goddelijke verlosser, Pier Panderstraat 1, 9203 SG Drachten.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor vrijwilligers, pastores, diaconieën en mensen die betrokken zijn bij het geestelijke welzijn van mensen met een beperking. We hopen dat u bij deze bijeenkomst aanwezig wilt zijn. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie over de KMVH vindt u op https://www.kmvhfriesland.nl/
Naar alle nieuwsberichten