Inspiratiemiddag voor diaconieën op zaterdag 10 februari 2024
2024-01-07T15:06:12+01:00

De stichting KMVH-Friesland (Kerken & Mensen met een Verstandelijke Beperking) zet zich in voor verbinding tussen mensen met een verstandelijke beperking en de kerken. Dat doen we vanuit de overtuiging dat deze mensen veel kunnen betekenen voor de kerken - en natuurlijk ook andersom.

In het najaar van 2022 en het voorjaar van 2023 heeft de KMVH Friesland onderzoek laten doen door de Protestantse Theologische Universiteit naar de stand van zaken van de verbinding van geloofsgemeenschappen met mensen met een verstandelijke beperking. Het resultaat van dat onderzoek is te vinden op onze website: https://www.kmvhfriesland.nl/onderzoek-vooruitzien

Het is een mooi en leesbaar rapport geworden met praktische aanbevelingen. Daar willen we graag met jou verder over nadenken. Kom jij ook mensen tegen met een verstandelijke beperking? En vind je dat de kerken en de geloofsgemeenschap genoeg aandacht hebben voor deze mensen?

We nodigen diakenen en de andere diaconale werkers van jouw gemeente daarom van harte uit voor een inspiratiemiddag op zaterdag 10 februari 2024. Deze middag is in Kurioskerk in Leeuwarden (Julianalaan 38) en begint om 14.00 uur.

We zouden het heel fijn vinden als er van iedere plaatselijke diaconie of van iedere plaatselijke caritasinstelling minimaal 1 persoon aanwezig kan zijn.

Om een inschatting te kunnen maken, hoeveel er komen, stellen we het zeer op prijs als je je van tevoren aanmeldt. Dat kan bij onze secretaris, ds. Piet Hulshof: Protected email address
Tel.: 06 40938222
Naar alle nieuwsberichten