Preektocht door de Dokkumer Wouden (derde editie)
2024-01-31T23:16:22+01:00

Dokkum - In de Dokkumer Wouden gaat op woensdag 10 april een derde ‘preektocht’ van start. De ‘preektocht’ begint om 9.30 uur in de Grote of St. Martinuskerk (Markt 2) te Dokkum. Predikanten, kerkelijk werkers, voorgangers, kerkmusici en theologiestudenten worden van harte uitgenodigd om zich aan te melden. Dit kan gewoon per telefoon: 0511-421388/06-36275893. De toegang om aan deze dag deel te nemen is vrij (inclusief koffie en thee bij de ontvangst en de lunch). Wel wordt er een mogelijkheid geboden om het werk aan de preektocht financieel te steunen.

De eerste Preektocht werd in 2022 gehouden in de Friese Wouden, de tweede Preektocht in 2023 in het Friese Middelseegebied. Deze dag staat in het teken van het maken van een preek. Predikanten, kerkelijk werkers, theologiestudenten, andere voorgangers en kerkmusici worden uitgenodigd om deze workshop bij te wonen. Het thema uit de Vroege Kerk luidt: Antiocheense versus Alexandrijnse school. Het thema belicht de hermeneutische strijd tussen de Alexandrijnse School en de Antiocheense School en wat wij daar vandaag van kunnen leren voor de preekvoorbereiding.

’s Morgens wordt in de Grote of St. Martinuskerk te Dokkum eerst een college verzorgd door prof. dr. Marten van Willigen, hoogleraar exegese Vroege Kerk aan de TUA in Apeldoorn; hij zal ingaan op de genoemde controverse in de Vroege Kerk. Daarna volgt een werkcollege verzorgd door ds. K.H. (Karel) Bogerd van Wâlterswâld die in praktische zin ingaat op het genoemde snijvlak in de Vroege Kerk. Wat kunnen wij er vandaag van leren? Met dit werkcollegelaten we cursisten direct aan de slag gaan met een preekvoorbereidingsmethode, om zo samen en ieder afzonderlijk een preek ‘anders dan anders’ uit te werken. Het werkcollege staat in het teken van verschillende toepassingen van de Viervoudige Schriftzin.

De deelnemers worden naar persoonlijke keuze in de gelegenheid gesteld om hun mini-preek ten gehore te brengen voor alle deelnemers in Catharinakerk te Aalsum en in Sint Vituskerk te Wetsens. De dag wordt muzikaal omlijst (samenzang en orgelspel) door organist Evan Bogerd, als cantor-organist verbonden aan de Westerkerk in Amsterdam. De preektocht wordt afgesloten met een reflectie door prof. dr. Marten van Willigen.
Naar alle nieuwsberichten