Inspiratiedag over het rentmeesterschap van de toekomst
2024-04-23T21:39:55+02:00

Visie en kennisuitwisseling over het combineren van kansen voor financiële duurzaamheid van de kerk met het dienstbaar zijn aan uitdagingen in de samenleving.

Kerkbestuurders staan voor de uitdaging om te komen tot beleid dat de (financiële) duurzaamheid van de kerk garandeert, op een manier die niet alleen zorg draagt voor de kerk, maar ook voor de aarde en de toekomstige generaties. De PG Winsum wil hierover in gesprek met andere kerken. Samen met de VKB en Kerk in actie organiseert de PG Winsum daarom een inspiratiedag voor professionals en vrijwilligers die zich bezighouden met het beheer van geld en goed voor de kerk.

Winsum (Gr.) woensdag 12 juni 2024, 10.00-17.00 uur
Bijdrage: 39,95 p.p. (inclusief lunch)
Organisatie: de PG Winsum Halfambt in samenwerking met Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer & Kerk in Actie

Meer informatie over het programma en aanmelden via deze link.
Start programma:Protestantse kerk Winsum-Halfambt, Hoofdstraat W36, 9951 AC Winsum
Middagprogramma deels op tweede locatie: Ned. Geref. kerk De Poort, Borgweg 36, 9951 BG

Programma

10:00 Ontvangst & mogelijkhedenmarkt
Presentatie door Hille Meetsma (PG Winsum): "Rentmeesterschap en de ontwikkeling van een ecologische zone: een business case voordelig voor zowel de Kerk als de Aarde."
11:45 Lezing
Door prof. dr. Thijs Tromp bijzonder hoogleraar diaconaat: "De kerk en haar grond. De eerste bevindingen van het onderzoek naar kerk en grondbezit."

12:30 Lunchpauze & mogelijkhedenmarkt

13:30 - 17:00 Workshoprondes met pauze
17:00 Afsluitend drankje & mogelijkhedenmarkt

Winsum is goed bereikbaar met de trein; de kerk is op loopafstand.Naar alle nieuwsberichten