Classis Fryslân


Gemeente zijn kun je niet in je eentje. In de Classis Fryslân zijn de Friese Protestantse Gemeenten met elkaar verbonden, ontmoeten zij elkaar en zorgen zij voor elkaar.

Actueel


Minsken fan ‘e wei - Nijsbrief fan ‘e classis - 2024 #4

<blockquote><p>‘Nee, God hat it lichem sa gearstald, <br />dat Er oan it mindere méár eare joech, <br />dat der gjin twaspjalt yn it lichem wêze soe, <br />mar dat de lidden allikefolle <br />noed fan elkoar stean soenen.’<br /></p><small>I Korintiërs 12:24-25, NFO</small></blockquote><br /><em>Download hier de <a href='__api__/files/6654d4c2daa10b6abb000001/download' class='ubb-url'>Nederlandse versie van Minsken fan &#39;e wei 2024 - 04</a>.</em><br /><br /><h4>Fanselssprekkend gearwurkje</h4>Yn &#39;e trije fearnsjier dat ik no troch de provinsje swalkje is my opfallen, dat in protte gemeenten graach gearwurkje wolle mei oare gemeenten. Sa&#39;t bliken docht yn de tekst fan Paulus hjirboppe sit dat gewoan yn ús DNA. Hy skriuwt dy wurden oan de gemeente yn Korinte en meastentiids wurde se belutsen op &#39;e soarch fan gemeenteleden foar elkoar: krekt dyjingen dy&#39;t eefkes wat swakker stean krije dêr trochstrings ekstra omtinken. Mar datselde prinsipe jildt ek foar de ferskate gemeenten binnen de tsjerke: in gemeente dy&#39;t sterk stiet lit it net safier komme, dat in buorgemeente omfalt. Dat hat eigenskip.

Regenboogviering op 16 juni

De Oecumenische Basisgemeente Leeuwarden en de werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland organiseren de laatste <em>regenboogviering</em> van dit seizoen in de Waalse kerk met het jaarthema: “Aan tafel is altijd plek voor meer.” Deze zin heeft onze inspiratie aangewakkerd. Hij komt uit een artikel in de LC over een dorpstafel in het centrum van een Fries dorp, waar mensen van diverse pluimage zich thuis mogen voelen en met elkaar in gesprek kunnen gaan.<br /><br /><strong>Datum:</strong> 16 juni 2024<br /><strong>Aanvang:</strong> 11.00 uur (kerk open vanaf 10:30)<br /><strong>Locatie:</strong> Waalse Kerk, Grote Kerkstraat 222, 8911 EG, Leeuwarden

Theatervoorstelling over Elisabeth van Thüringen op 31 mei

Als er iemand diakonaal bezig was in de Middeleeuwen was het deze koningsdochter uit Hongarije wel. Ze is nog maar twintig als haar man sterft. Ze neemt een belangrijke beslissing. Ze wil in de voetstappen treden van Franciscus. Zij organiseert de voedselbanken van die tijd door de graanschuren wijd open te zetten voor de armen. Merkwaardig toch? … de problemen van onze tijd zien we terug in haar leven. Geeft Elisabeth ons iets van een antwoord…?

Meer over Classis Fryslân


Advies

De Classis Fryslân geeft Friese Protestantse gemeenten gevraagd en ongevraagd advies over diverse thema's die spelen bij samen kerk zijn.

Gemeenten

De gemeenten binnen Classis Fryslân zijn verdeeld over 10 ringen.

Bestuur

Het dagelijkse bestuur bestaat uit:
  • ds. Riemer Praamsma (classispredikant)
  • Hanneke Dijkstra-Postma (scriba)
  • ds. Gerda Keizer(preses)

Vensters op gemeenten


P.G. Broeksterwâld-De Falom

ls gemeente zijn we bijna vier jaar vacant. We zijn wel vaker vacant geweest, en redden dat ook altijd wel. Voor ons was vacant raken niet heel spannend, en geen acute stress. We proberen met de bezetting in de kerkenraad taken zo goed mogelijk op te pakken, in afwachting van een nieuwe herder.

P.G. Drachten

Sinds ruim een half jaar wonen wij, Sijbrand en Marjanne Alblas, in Drachten. Sijbrand is predikant geworden van de Protestantse Gemeente Drachten en Marjanne is betrokken bij de Groene Kerk.