24 oktober Friese Kerkendag 2021 te Joure

Een indruk van het programma:
de dag wordt om 10.00 uur geopend met een feestelijke dienst in de Hobbe van Baerd Tsjerke, die wordt uitgezonden door Omrop Fryslân. CdK Arno Brok zal hierin een openingswoord spreken.
Over klimaat, natuur en landbouw spreken Marjolein Tiemens. Pieter Knijff, bisschop Mgr. Ron van den Hout en Roelof Akse.
Over de ‘Kerk van morgen’ spreekt Jurjen de Groot, directeur Dienstenorganisatie van de PKN.
Jan Bosman en Robert Colijn verzorgen een inleiding over ‘Geloof en Maatschappij’.
Geloof en homosexualiteit wordt aan de orde gesteld door Alex Riemersma.
Over ‘Kerk en Journalistiek’ zal Ruth Peetoom het woord voeren en er is een inleiding over ‘Naar online kerkzijn?’ (inleider nog niet bekend).
Aan het eind van de dag kan een keuze gemaakt worden uit een muzikaal programma, een forumdiscussie over Kerkbeheer, een zangworkshop o.l.v. Gerben van der Veen en een inleiding door Hinne Wagenaar over ‘De ring van Nijkleaster’. En tussen de bedrijven door kunt u luisteren naar koor,’ koper’ of orgel!
De hele dag door kan een informatiemarkt en een iconententenstelling worden bezocht.
De dag wordt afgesloten met een oecumenische vesperdienst in de H. Mattheuskerk.
Wij heten u van harte welkom! Lukt dan niet? Geen nood: alle programma onderdelen zullen live te volgen zijn van onze website: www.friesekerkendag.nl.
Zie voor meer gegevens het programma FKD2021.pdf

Samenwerking Classis Fryslân en Solidair Fryslân

De classis Fryslân werkt al enkele jaren nauw samen met Solidair Fryslân.
De laatste Nieuwsbrief ziet u hier
https://mailchi.mp/371728549dc2/zeven-dagen-digitaal-juni-2021-de-kloof-moet-dicht?e=159aeb0e78

Dorpskerkenambassadeur

Per 1 juni is Jacobine Gelderloos dorpskerkenambassadeur in Fryslân. U kunt haar vragen om mee te denken over hoe je als dorpskerk van betekenis kan zijn voor je omgeving. Ze komt graag (fysiek of digitaal) langs bij uw gemeente, ring, werkgemeenschap, classis, dorpsvergadering of een andere bijeenkomst om aan de slag te gaan met thema’s als geloofsgesprek, lichter kerk-zijn, relatie kerk en dorp en kerk en leefbaarheid. Via digitale netwerkbijeenkomsten is het mogelijk om in contact te komen met dorpskerken uit de regio en uit de rest van het land.

Jacobine Gelderloos is te bereiken via Protected email address of 06-86825403
www.dorpskerkenbeweging.nl