Jaarverslag classisdominee

Dominee Wim Beekman schrijft in zijn jaarverslag ‘Classisdominee op afstand’ dat het afgelopen kerkelijk seizoen geheel in het teken stond van corona. Zijn contact met kerkenraden en voorgangers verliep grotendeels via e-mail, telefoon, WhatsApp en beeldbijeenkomsten. Bezoeken bracht hij enkel waar behoefte was, bijvoorbeeld bij ziekte of knelsituaties in gemeenten.

Trots is dominee Beekman op de wijze waarop de PKN kerken in Friesland zich aan de coronamaatregelen gehouden hebben. Adviezen van synode en classis zijn vrijwel overal opgevolgd. Beekman: ‘De nieuwsbrieven van de classis gaven rust’. Kerkenraden voelden deze brieven als steun in de rug om de besluiten te nemen die nodig waren, zo is te lezen in ‘Classisdominee op afstand’.( Jaarverslag classisdominee Fryslân 2020-2021.pdf )
Beekmans waardering gaat uit naar predikanten, kerkelijk werkers, andere kerkenraadsleden en vrijwilligers die in moeilijke omstandigheden het kerkelijk leven gaande en staande hebben gehouden en met name de vieringen online hebben verzorgd.