Classis Fryslân


Gemeente zijn kun je niet in je eentje. In de Classis Fryslân zijn de Friese Protestantse Gemeenten met elkaar verbonden, ontmoeten zij elkaar en zorgen zij voor elkaar.

Actueel


Uitnodiging Classicale Vergadering Fryslân op 7 juni

U wordt van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst van de Classicale Vergadering Fryslân op woensdag 7 juni 19.30 uur in De Oerdracht te Joure. (Elias Annes Borgerstraat 46, 8501 NE Joure)

Nieuwsbrief jaargang 2023 #5

De eerstvolgende vergadering van de classis op op 7 juni 2023. In deze vergadering wordt de nieuwe classispredikant gekozen. In de volgende nieuwsbrief hierover meer informatie.<br /><br /><h4>Extra classisvergadering op 19 september 2023 19.30 in de Oerdracht te Joure</h4>In deze vergadering is het enige onderwerp de voorgestelde kerkordewijzigingen. De kerkenraden zijn gemaild met het verzoek om de voorgestelde wijzigingen kerkorde te behandelen. Reacties worden gestuurd naar de classis. Tijdens de vergadering van de classis wordt een samenvatting van de reacties besproken en besloten wat naar de Generale Synode wordt gestuurd. Ook leden van kerkenraden kunnen bij deze vergadering aanwezig zijn.<br /><br />Vanwege de logistiek dit dan wel graag van te voren doorgeven aan <a id='ubb-email-e2187b553537e584e182bbc8469204e0' class='ubb-email' href='#' data-username='classisfryslan' data-domain='gmail.com'>Protected email address</a><script type='text/javascript'>obj=document.getElementById("ubb-email-e2187b553537e584e182bbc8469204e0");email=obj.getAttribute("data-username")+"@"+obj.getAttribute("data-domain");obj.href="mailto:"+email;obj.innerHTML=email</script>. Alleen leden van de classis hebben stemrecht.

Pinksterboodschap 2023

Afgelopen bijna vijf jaar bezocht ik de meeste van uw kerkenraden en uw voorgangers. In de gesprekken ben ik onder de indruk geraakt van de wijze waarop u de Godslamp brandend houdt in de steden en de dorpen waar u leeft en met elkaar kerk bent.<br /><br />Met kerkdiensten die u week in week uit viert, soms met een ruim aantal gemeenteleden, soms met een kleine, trouwe groep gelovigen. Met Bijbelverhalen die u leest, liederen die u zingt, gebeden die u opzendt, en met de gemeenschap die u samen beleeft.

Meer over Classis Fryslân


Advies

De Classis Fryslân geeft Friese Protestantse gemeenten gevraagd en ongevraagd advies over diverse thema's die spelen bij samen kerk zijn.

Gemeenten

De gemeenten binnen Classis Fryslân zijn verdeeld over 10 ringen.

Bestuur

Het dagelijkse bestuur bestaat uit:
  • ds. Wim Beekman (classispredikant)
  • Hanneke Dijkstra-Postma (scriba)
  • ds. Ellen Peersmann(preses)

Vensters op gemeenten


P.G. Joure

De Protestantse Gemeente Joure telt ongeveer 2700 leden en organiseert kerkdiensten in twee kerkgebouwen in Joure en één in Broek. Er is een nauw samenwerkingsverband met de Protestantse Gemeente van Terkaple.

PG DAW: Dokkum-Aalzum-Wetsens

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde door hun bijdrage aan het samen gemeente zijn. De kerkrentmeesters boden op 15 april als blijk van waardering alle vrijwilligers een gezellige middag aan met als kern “Samenzijn en ontmoeting”. De Bonifatiuskapel stroomde vol!

It Keningsfjild

Protestantse gemeente ‘It Keningsfjild’ bestaat sinds 2017. Het logo verbeeldt de streek van Opsterland tussen Bakkeveen en Ureterp. De kleur groen verwijst naar het prachtige coulissen landschap van bomen, weilanden, water van sloten en pingo’s.