- woensdag 16 juni
De classicale vergadering van de Protestantse Classis Fryslân op woensdag 16 juni 2021 vindt plaats
vanaf 19.30 uur in de Fontein, Goudenregenstraat 77 te Leeuwarden
Belangrijk
De classicale vergadering van 16 juni kan alleen worden bijgewoond door de Ringafgevaardigden naar de CV en de adviseurs van de CV.
De kerkorde schrijft voor (Ord. 4-14-1): “Bij het considereren over vragen van belijden en kerkorde nodigt de classicale vergadering de kerkenraden uit een ambtsdrager te sturen om met adviserende stem aan de beraadslagingen deel te nemen.”
Helaas maken de coronabeperkingen het onmogelijk de classicale vergadering van 16 juni 2021 openbaar en dus voor ieder toegankelijk te laten zijn. Daarmee kunnen we ook deze kerkordebepaling bij het behandelen van de consideratie op de wijziging van Ord. 3-13 en 3-23 niet naleven.Classis in de PKN als 'classis Fryslân' erkend!


De website van de PKN meldt dat voortaan 'Fryslân' de formele aanduiding voor onze classis zal zijn:
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/classis-friesland-wordt-classis-fryslan/13e Nieuwsbrief Classis Fryslân in coronatijd
februari 2021

Het Breed Moderamen van onze classis is dankbaar voor het bericht van het moderamen van onze synode dat ook
binnen de kerken voorzichtige versoepelingen mogelijk zijn.
De landelijke kerk geeft aan dat alle gemeenten weer maximaal 30 bezoekers kunnen ontvangen
(exclusief medewerkers), mits er vooraf reservering is, en triage.
Bij gemeentezang adviseert onze kerk die te beperken tot maximaal vier voorzangers, die
voldoende (vijf meter) afstand van de aanwezigen houden, en verantwoorde afstand (drie meter)
van elkaar.
Verdere details hierover en over andere activiteiten van het kerkelijk leven kunt u lezen op de
website van de landelijke kerk:

https://protestantsekerk.nl/nieuws/perspectief-voor-gemeenten-als-lichtpuntje-in-schrale-tijd/

Van harte sluit het Breed Moderamen van de Classis Fryslân zich aan bij deze adviezen van
onze kerk. Wij hopen dat dit het voorzichtige begin mag zijn van een weg uit de beperkingen
die al geruime tijd voor ons gelden. Wij adviseren u als kerkenraad dit op een bij uw situatie passende wijze te concretiseren.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer cursus enim non est accumsan congue. Pellentesque augue nisl, volutpat non tincidunt eget, convallis nec quam. Etiam pretium fermentum est vel ultricies. Nullam a ligula magna, vitae pharetra erat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer cursus enim non est accumsan congue. Pellentesque augue nisl, volutpat non tincidunt eget, convallis nec quam. Etiam pretium fermentum est vel ultricies. Nullam a ligula magna, vitae pharetra erat.