Classis Fryslân


Gemeente zijn kun je niet in je eentje. In de Classis Fryslân zijn de Friese Protestantse Gemeenten met elkaar verbonden, ontmoeten zij elkaar en zorgen zij voor elkaar.

Actueel


Pastoresleerhuis 2023-2024 Werkgroep Kerk & Israël

Komend seizoen staat in het pastoresleerhuis het boek ‘Genesis’ van Jonathan Sacks centraal. In dit wereldwijde standaardwerk bespreekt rabbijn Jonathan Sacks de belangrijkste Genesisverhalen. Hij leest ze door een groothoeklens: hij legt verbanden met de Tora als geheel, met filosofie en wereldgeschiedenis, en met ons persoonlijke leven.<br /><br /><strong>Data:</strong> 12 oktober, 13 december, 25 januari en 12 maart<br /><strong>Plaats:</strong> Synagoge Zuiderstraat 1, 9471 KJ Zuidlaren.<br /><strong>Tijd:</strong> 10:00 - 12:00 uur

Nieuwe classispredikant

Op 3 september 2023 nam ds. Wim Beekman in de Martinikerk te Franeker afscheid van de de classis Fryslân - hij gaat met emeritaat - en werd ds. Riemer Praamsma bevestigd als de nieuwe classispredikant van Fryslân. Hebt u de dienst niet meegemaakt of online gevolgd, maar wilt u die toch graag alsnog zien? Dat kan via <a href='http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21162' class='ubb-url' target='_blank'>de kerkomroep</a>.<br /><br /><em><div style='color:silver'>Foto: Simon Bleeker</div></em>

Een geweldige muziek-, dans- en zangmiddag

Zaterdagmiddag 7 oktober<br />wat schrijf je?<br />Zaterdagmiddag 7 oktober<br />In De Arke Flevo 161<br />9204 JV<br />te Drachten<br />Goed gelezen?<br />Zaterdagmiddag 7 oktober<br />Een geweldige muziek-, dans- en zangmiddag<br />Voor en door mensen met een beperking<br />Kom je ook?<br />De kerk is open om 1 uur<br />We beginnen om half 2<br />Kaarten zijn gratis<br />Je bent welkom met een blij hart<br />om God te loven en te prijzen<br />En elkaar te zien zoals we zijn<br />mooi en waardevol<br />De koffie is gratis en de koeken ook<br />Optredens waar je versteld¬ van zult staan!<br />Reken maar van yes<br />De KMVH organiseert deze middag<br />Spreekt het je aan?<br />Kom kijk en geniet<br />De KMVH (kerken en mensen met een beperking)<br />Zoekt naar nieuwe bestuursleden<br />Zijn heel erg hard nodig<br />Informeer en doe mee<br /><br />Namens de KMVH<br />Wopke van der Ploeg

Meer over Classis Fryslân


Advies

De Classis Fryslân geeft Friese Protestantse gemeenten gevraagd en ongevraagd advies over diverse thema's die spelen bij samen kerk zijn.

Gemeenten

De gemeenten binnen Classis Fryslân zijn verdeeld over 10 ringen.

Bestuur

Het dagelijkse bestuur bestaat uit:
  • ds. Riemer Praamsma (classispredikant)
  • Hanneke Dijkstra-Postma (scriba)
  • ds. Ellen Peersmann(preses)

Vensters op gemeenten


P.G. Drogeham

De protestantse gemeente Drogeham is ontstaan in 2010 door de fusie van de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk in Drogeham. De gemeente heeft twee kerkgebouwen: de Walburga-Tsjerke en de Jacob-Tsjerke.

P.G. St. Annaparochie

Ontstaan in 2005 uit hervormd en gereformeerd St.Anne, als eerste PKN-gemeente in Friesland. Je kunt het nog zien aan het logo waarin twee kerken staan: de Van Harenskerk (nu bezit van de Stichting Alde Fryske Tsjerken en een zeer bezienswaardig monument) en de Gideonkerk.