Classis Fryslân


Gemeente zijn kun je niet in je eentje. In de Classis Fryslân zijn de Friese Protestantse Gemeenten met elkaar verbonden, ontmoeten zij elkaar en zorgen zij voor elkaar.

Actueel


Kerkdienst voor Oekraïners

Maandagmorgen 19 december was op radio NPO1 een kort verslag van onderstaande opname van de kerkdienst voor Oekraïners te horen. U kunt het <a href='__api__/files/63a454f2daa10b3b00000002/download' class='ubb-url'>2022-12-19 NPO1 radioverslag hier</a> nog eens beluisteren.<br /><br />De dienst zelf is te bekijken via onderstaande YouTube-video:<br /><iframe class='ubb-youtube' width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/VHscnnAn4Mo'></iframe>

Verslag classisvergadering van 13 oktober 2022

Op donderdag 13 oktober 2022 werd een classicale bijeenkomst van de Protestantse Classis Fryslân gehouden in De Fontein te Leeuwarden. Het verslag daarvan is hieronder integraal te lezen.<br /><br /><em>De eerstvolgende classisvergadering is op 14 februari 2023 in De Oerdracht te Joure.</em><br /><br /><h4>Bepleit in de classis: digitaal platform KERX</h4>Ook op 13 oktober 2022 was op de agenda van de classicale vergadering ruimte vrijgemaakt voor een spreker. Deze keer verschenen de hoofdredacteur en enkele bestuursleden van het kerkblad Geandewei. Het blad is een uitgave van de In de classisvergadering wilden de drie heren graag hun nieuwste plan lanceren: een digitaal platform opzetten waar alle christelijke organisaties in Fryslân hun nieuws en activiteiten kunnen (ver)melden.

Classicaal appel noodhulp

Hierbij doet het breed moderamen van onze Classis Fryslân, in navolging van de Generale Synode, een dringend beroep op uw gemeente. De noodhulpopvang van asielaanvragers bij o.a. het aanmeldcentrum in Ter Apel is vastgelopen. Dagelijks krijgen wij de moeilijke omstandigheden, het verdriet en de wanhoop van ‘de vreemdelingen voor de poort’ onder ogen. Wij hopen dat uw gemeente nu wil helpen waar geen andere helper is.

Meer over Classis Fryslân


Advies

De Classis Fryslân geeft Friese Protestantse gemeenten gevraagd en ongevraagd advies over diverse thema's die spelen bij samen kerk zijn.

Gemeenten

De gemeenten binnen Classis Fryslân zijn verdeeld over 10 ringen.

Bestuur

Het dagelijkse bestuur bestaat uit:
  • ds. Wim Beekman (classispredikant)
  • Hanneke Dijkstra-Postma (scriba)
  • ds. Ellen Peersmann(preses)