Hulp voor Oekraïne


Bestaan er ook in uw PKN-gemeente initiatieven om Oekrainers te steunen? Wij vermelden ze graag op deze website.
Een e-mail naar Protected email address is voldoende. Vermeld dan
  1. de kerkelijke gemeente waar de actie plaatsvindt;
  2. de titel van de actie met een korte beschrijving van de inhoud ervan;
  3. een adres voor reacties.

Ondersteuning bij hulpverlening vanuit de overheid

Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO)

Per 1 juli 2022 treedt de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO) in werking. Het declareren van de vergoeding van medische zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne wordt daarmee vereenvoudigd. Ook hebben vanaf 1 augustus Oekraïense vluchtelingen geen zorgverzekering meer nodig, omdat zij onder de RMO vallen.

Alle informatie over de veranderingen in het declareren van zorgkosten én de wijziging in de zorgverzekering vind je op: Vluchtelingen uit Oekraïne: zorg en gezondheid | Opvang vluchtelingen uit Oekraïne | Rijksoverheid.nl.

Psychosociale Hulpverlening

In maart 2022 organiseerde GGD Fryslân een digitale informatiebijeenkomst Psychosociale Hulpverlening, waarvoor ook de Classis Fryslân uitgenodigd was. Tijdens die bijeenkomst werden we geïnformeerd over de psychosociale hulpverlening aan Oekraïense vluchtelingen. Het PSH-kernteam van de GGD besprak daarna de vragen die tijdens de informatiebijeenkomst naar voren kwamen en besloot tot het formuleren van een advies richting de burgerlijke gemeenten.
De Informatiekaart psychosociale hulpverlening vluchtelingen Oekraïne bevat praktische informatie die voor alle andere instanties die opvang bieden, van waarde kan zijn. Daarom biedt de Classis Fryslân u hier gelegenheid de informatiekaart waarin het advies van het PSH-kernteam richting gemeenten is opgenomen, door te nemen en te downloaden. Niet alleen zijn er handige links naar landelijke informatiepagina’s opgenomen, ook regionale en lokale initiatieven en contactpersonen zijn in het document te vinden of bij de GGD op te vragen.
Het PSH-kernteam en de procesleiders PSH van GGD Fryslân blijven bereikbaar voor het beantwoorden van vragen en het leggen van contacten en verbindingen indien nodig. Tel: 088-2298577.

Het opvangen van vluchtelingen

Friesland helpt Oekraine

Grote zorgen bestaan er om alle kinderen en families die worden getroffen door het escalerende oorlogsgeweld. Wij, Gebroeders Postma in Súdwest-Fryslân, hebben één doel: oorlog mag geen kinderlevens verscheuren.

Lokale organisaties doen hun best om alle vluchtelingen op te vangen, maar hebben weinig tot geen ervaring met hulpverlening in oorlogssituaties. War Child zet expertise in waar ze kunnen. Ze trainen mensen in het bieden van psychosociale noodhulp en het opzetten van veilige plekken voor gevluchte kinderen. 100% van de opbrengst van de actie gaat naar War Child en wordt gebruikt om kinderen te helpen! Meer informatie is te vinden op https://frieslandhelptoekraine.nl/.

Doneren kan via de website of via War Child.

Verslag en adviezen van webinar over opvang Oekraïners

Alle gemeenten van de classis Fryslân waren uitgenodigd om deel te nemen aan een webinar op 28 maart. Onderwerp was de hulp aan Oekraïne en de hulp aan vluchtelingen in Fryslân. Een kort verslag van het overleg met adviezen bieden we u hier aan.

2022-03-28 Webinar opvang Oekraïners.pdf


Onderdak voor vluchtelingen

Onderdak beschikbaar in Olde- en Nijeholtpade

Vanuit de PKN gemeente Ter Holten ( Olde- en Nijeholtpade) zijn per direct twee opvangplaatsen beschikbaar voor twee gezinnen uit Oekraïne, waarbij gedacht is aan een gezin van moeder met kinderen. Alle voorzieningen zijn aanwezig. Ondersteuning wordt geboden door vrijwilligers uit het dorp en de kerkelijke gemeente.

Vanuit de PKN gemeente Olde- en Nijeberkoop is er een woning beschikbaar voor een gezin; Als de nood aan de man is, zelfs per direct. Hier is ook nog een andere locatie beschikbaar. Ook hier zijn vrijwilligers vanuit de kerkelijke gemeente beschikbaar. Beide locaties houden er rekening mee dat de opvang voor langere tijd beschikbaar is.

Contactadres: ds. Jouke Droogsma en 06-36165244.

Onderdak beschikbaar in Mildam

In het Trefpunt in Mildam is per direct ruimte beschikbaar voor langere tijd voor een grotere Oekraïense familie tot 8 personen. Alles is aanwezig, het is een volledig zelfstandige woonruimte. Er is een goede basisschool vlakbij en er is ruime ondersteuning vanuit de gemeenschap. Ze zijn van harte welkom! Contactadres is ds. Dingena Hasper, tel: 06-44199474.

Opgevangen vluchtelingen

De Fikarij in Wirdum

Op 9 juli zijn twee Oekraïense families in Wirdum komen wonen, in kerkelijk gebouw De Fikarij. De opvang wordt gecoördineerd door een commissie uit dorp en kerk en loopt prima. Voor kerkelijke activiteiten kan nu het dorpshuis worden gebruikt.

De Oekraiense gasten die al op drie plaatsen in ons dorp verblijven, kennen elkaar en kennen onze nieuwe Oekraiense gasten ook al (enigszins). Je merkt dat onderling bezoek en steun hun ook goed doet.

Gezin opgevangen in Leeuwarden

De wijkgemeente De Fontein in Leeuwarden vangt sinds zondag 29 mei een jong gezin met drie kinderen op in de voormalige kosterswoning van kerkelijk centrum De Fontein. Voor contact hierover: Henk Douma.

Overige ondersteuning

Ondersteuning van ds. Cristi Ciuculescu, Roemenië vanuit PG Kollum

De Protestantse Gemeente te Kollum komt in actie voor ds. Cristi Ciuculescu in RM Vilcia Roemenië. Hij haalt dagelijks vluchtelingen op van de grens bij Oekraïne en heeft geld nodig voor benzine, eten/overnachtingen , bus-/treintickets en eerste levensbehoeften.

De werkgroep Oekraïne van de PG te Kollum heeft via acties en giften inmiddels ongeveer € 10.000 euro bij elkaar. Er is dus ook al geld overgemaakt naar ds.Cristi.

Een van de gemeenteleden is afkomstig uit Roemenië en heeft daar ook contacten. De Kollumse familie heeft inmiddels twee vluchtelingen in huis, een moeder met haar dochter. Vader is thuisgebleven.

Betrokkenheid bij Oekraïense vluchtelingen.

Het ongekende menselijk leed veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne raakt eenieder. Door het voortduren van de oorlog in Oekraïne neemt het aantal mensen dat voor het geweld vlucht steeds verder toe. Naar schattingen zijn nu ongeveer 2,6 miljoen Oekraïners hun land ontvlucht. In Nederland hebben zich tot nu toe minstens 6200 vluchtelingen gemeld. Oekraïense vluchtelingen hoeven geen asiel aan te vragen en mogen hier langere tijd verblijven, ze hoeven zich niet te melden. Het aantal Oekraïners dat naar ons land gevlucht is, ligt dus waarschijnlijk hoger. De overheid verwacht dat het aantal Oekraïense vluchtelingen dat naar Nederland komt de komende tijd fors zal toenemen.

Meer informatie ...

Online platform voor pastorale zorg

Stichting Gave en Stichting Geloofsinburgering maken pastorale zorg beschikbaar via een nieuw online platform. Vanaf dinsdag 15 maart kunnen predikanten en voorgangers zich via PastorsvoorOekrainers.nl aanmelden als zij adequate interculturele pastorale zorg willen verlenen aan vluchtelingen uit Oekraïne die bij hen in de buurt terecht komen.

Meer informatie ...